Martin Berk

Martin Berk

Drs. Martin Berk is ruim 25 jaar werkzaam in de jeugdzorg en kinderbescherming, onder meer als trainer, opleider en ontwikkelaar. Hij ontwikkelt opleidingen en trainingen voor onder meer NCOI in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg en hij is momenteel kerndocent voor de master social work & innovation van NCOI. Hij heeft onder andere samen met de docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker ontwikkeld dat nu opgenomen is in de bacheloropleiding voor maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) en sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) van de HvA. Ten slotte is hij medeontwikkelaar en trainer/opleider van diverse begeleidingsmethodieken voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen