Bouwstenen-van-management-en-organisati1e
Auteurs:
Jan Eppink, Gert-Jan Melker … Meer
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
3de 2016
ISBN:
9789491743559
Prijs:
€ 72,05
Direct bestellen
Samenvatting:
Goedwerkende en succesvolle organisaties komen niet toevallig tot stand. Om goed te functioneren en te slagen, moeten veel dingen tegelijk goed gaan. Bij een stevig en mooi ontworpen gebouw zijn alle onderdelen goed op elkaar afgestemd. De afmetingen kloppen, de verhoudingen zijn goed en...

Goedwerkende en succesvolle organisaties komen niet toevallig tot stand. Om goed te functioneren en te slagen, moeten veel dingen tegelijk goed gaan. Bij een stevig en mooi ontworpen gebouw zijn alle onderdelen goed op elkaar afgestemd. De afmetingen kloppen, de verhoudingen zijn goed en de materiaalkeuze is doordacht. Het gebouw als geheel is perfect ontworpen volgens de wensen en gebouwd volgens de tekening. Voor organisaties geldt hetzelfde. Een organisatie is opgebouwd uit afzonderlijke bouwstenen die een juiste samenhang moeten vertonen. Producten en diensten, klanten en leveranciers, en mensen en middelen moeten naadloos op elkaar aansluiten. Een succesvolle organisatie is opgebouwd uit drie bouwstenen: strategie, operatie en organisatie. Dit boek behandelt elke bouwsteen en zorgt ervoor dat de lezer een goed beeld krijgt van hoe het gebouw evenwichtig in elkaar gezet moet worden en hoe het ontwerp in de praktijk ten uitvoer gebracht wordt. Ten slotte zijn er vier capita selecta toegevoegd waarin enkele vraagstukken van management en organisatie vanuit een brede optiek worden behandeld. Bouwstenen van Management en Organisatie is dankzij een duidelijke indeling en heldere structuur zeer toegankelijk.

Het boek is opgebouwd rond een integrale case die in elk hoofdstuk wordt uitgebreid. Zo kan de lezer de theorie direct in de praktijk brengen. Ook ervaringsdeskundige Pieter Bouw, voormalig president-directeur van KLM en CEO Swiss International Airlines, onderschrijft de uitgekiende opzet van het boek: "Wil je alleen de theoretische kaders, dan is dit een prachtig naslagwerk. Wil je aan de oppervlakte blijven en overal iets van meenemen, dan kan dit. En wil je de diepte in, dan is dit ook mogelijk. Het is een zeer toegankelijk boek dat zeker zijn weg zal vinden naar de studenten van verschillende onderwijsinstellingen."

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding
2. Management, organisatie en besluitvorming

Deel I Strategisch Management: van omgeving naar strategie
3. Omgeving van organisaties
4. Strategieformulering
5. Spreidingsstrategie: waar concurreren?
6. Positioneringsstrategie: hoe concurreren?
7. Samenwerkingsstrategie: alleen of samen concurreren?

Deel II Operationeel Management: van strategie naar operaties
8. Mensen: leidinggeven en ontwikkelen
9. Mensen: motiveren en belonen
10. Middelen: financiële middelen en sturing
11. Middelen: duurzame productiemiddelen
12. Methoden: besturen van bedrijfsprocessen
13. Methoden: beheersen van kwaliteit

Deel III Organisatieontwerp: van strategie en operaties naar organisatiestructuur
14. Arbeidsverdeling
15. Relaties en bevoegdheden
16. Coördinatie
17. Van strategie via operaties naar organisatiestructuur

Capita selecta
Index

Meer Minder

Boekinformatie

Jan Eppink, Gert-Jan Melker, Peter Tack
ISBN:
9789491743559
Omvang:
614 pagina’s
Vakgebied:
HBO boeken
Beschikbaar:
ook als e-pub met ISBN: 9789491743627
Prijs:
€ 72,05
Auteurs
Gert-Jan_Melker

Gert-Jan Melker

Gert-Jan Melker is als universitair docent verbonden aan de economische faculteit (FEWEB) van de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan het Center for Accounting, Auditing & Control van Nyenrode Business University. Daarnaast is hij docent Management & Organisatie bij IBO Business School in Leusden. Voorheen was hij werkzaam binnen meerdere adviesbureaus op het gebied van kwaliteitszorg, personeelsmanagement en informatiemanagement.

PeterT

Peter Tack

Peter Tack (1947) is civiel ingenieur en bedrijfskundige. Hij is sinds 1991 verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als hoofddocent en programmaleider van het PAO Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen heeft hij vanaf 1995, samen met anderen, onderzoek gedaan en cursussen en trainingen geleid voor een breed spectrum van branche- en beroepsverenigingen. Hij is coauteur van twee boeken op dit terrein en van een groot aantal artikelen in VM, het vaktijdschrift voor professionals van verenigingen (www.vm-online.nl ).

In 2006 is het PAO voortgezet als Academie Voor VerenigingsManagement (www.avvm.nl ), waar Peter nog als gastdocent aan bijdraagt. Bij zijn functiewisseling is hem het erelidmaatschap van VPN toegekend (www.verenigingsprofessional.nl).

Eerder in zijn loopbaan werkte Peter voor een aantal ministeries, bij de Open Universiteit en was hij medeoprichter en managing partner van een adviesbureau.

jan_eppink

Jan Eppink

Jan Eppink studeerde in 1967 af als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na enige functies in het bedrijfsleven trad hij in 1973 in dienst bij de Economische Faculteit van de VU. Naast zijn onderwijs- en onderzoektaken, werkte hij sindsdien voor verschillende adviesbureaus, het laatst bij Boer & Croon. Hij was toezichthouder bij een aantal middelgrote organisaties en vervult die functie nu nog bij Gelre Ziekenhuizen. Jan was bestuurslid van verschillende nationale en international verenigingen op het gebied van strategisch management en was lange tijd  lid van de redactieraad  van Long Range Planning en van Strategic Management Journal. Hij gaf in veel landen lezingen en publiceerde meer dan 70 artikelen en hoofdstukken in (inter)nationale tijdschriften en boeken. Bij Concept verscheen Bouwstenen van management en organisatie dat hij samen met Gert-Jan Melker en Peter Tack schreef.

Wellicht ook interessant voor u

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Homepage_Catalogus

Vraag de catalogus aan

Bent u geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op uw gemak ons aanbod.

Direct aanvragen