Financial control van projecten
Ondertitel:
Waarde creëren met projecten
Auteurs:
Joost Bakker, Theo van Houten … Meer
Bindwijze:
Paperback
Druk:
1ste, 2014
ISBN:
9789081681094
Prijs:
€ 30,95
Direct bestellen
Samenvatting:
Financial control van projecten voorziet projectleiders en projectcontrollers van bruikbaar bedrijfseconomisch gereedschap. Bedrijfseconomische methoden en technieken dragen namelijk bij aan het succes van een project, maar ze worden nog te weinig op een juiste manier ingezet. Dit boek behandelt praktische bedrijfseconomische vr...

Financial control van projecten voorziet projectleiders en projectcontrollers van bruikbaar bedrijfseconomisch gereedschap. Bedrijfseconomische methoden en technieken dragen namelijk bij aan het succes van een project, maar ze worden nog te weinig op een juiste manier ingezet. Dit boek behandelt praktische bedrijfseconomische vraagstukken die zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van projecten kunnen opspelen. Vraagstukken die aan de orde komen, zijn: welke financiële afwegingen moeten er gemaakt worden, hoe moet een projectplanning vertaald worden in een begroting en wat is de huidige en toekomstige waarde van het project? Ook zijn de financiën een belangrijk aspect bij het verantwoorden van (tussentijdse) projectresultaten. De projectleider en de projectcontroller spelen een belangrijke rol bij die verantwoording. Dit boek geeft hiervoor handvatten.

De tekst in het boek is concreet en toepasbaar en aan de hand van veel voorbeelden wordt de achterliggende theorie verduidelijkt. Op die manier zijn de projectleider en de projectcontroller in staat om de bedrijfseconomische tools die worden aangereikt zo te gebruiken dat het project een succes wordt.

Een overzichtelijk boek waarin bedrijfseconomische methoden en technieken worden behandeld die (aankomende) projectleiders, (project)controllers en hun opdrachtgevers helpen bij het verbeteren van het succes van een project.

Inhoudsopgave

1. Projectleider en project: eigenschappen en kenmerken
1.1 Kwaliteiten van de projectleider
1.2 Wat is een project?
1.3 Projectsucces
1.4 Projectbeheersing
Literatuur

2. Projectinvestering: beoordeling en financiering
2.1 Een project beginnen?
2.2 Stappenplan om een projectinvestering te beoordelen
2.3 Projectinvestering financieren
2.4 Financiële gezondheid van de organisatie beoordelen
Literatuur

3. Planfase: projectbesturing en -budgettering
3.1 Besturen van een project
3.2 Kosten en opbrengsten
3.3 Opstellen van een projectbegroting
3.4 Begroten en budgetteren
3.5 Methoden van budgetteren
Literatuur

4. Uitvoeringsfase: projectadministratie en administratieve organisatie
4.1 Gegevens vastleggen
4.2 Administratie
4.3 Administratieve organisatie
4.4 Slotopmerkingen
Literatuur

5. Check-fase I: traditionele verschillenanalyse
5.1 Project op koers?
5.2 Vormen van control
5.3 Verschillenanalyse
5.4 Interpretatie van de verschillenanalyses
5.5 Oorzaken van verschillen
Literatuur

6. Check-fase II: project balanced scorecard en earned value-methode
6.1 Wordt het project een succes?
6.2 Project balanced scorecard
6.3 Earned value-methode
Literatuur

7. Bijsturen van het project
7.1 Is bijsturen nodig?
7.2 Doorgaan met het project en de werkelijke uitvoering aanpassen
7.3 Doorgaan met het project en de planning of het budget aanpassen
7.4 Stoppen met het project
7.5 Leren, leren, leren
Literatuur

8. Projecten in de jaarrekening
8.1 Verantwoording afleggen
8.2 Projecten voor derden
8.3 Projecten uitgevoerd voor de eigen organisatie

Meer Minder

Boekinformatie

Joost Bakker, Theo van Houten
ISBN:
9789081681094
Omvang:
211 pagina’s
Vakgebied:
Financieel
Prijs:
€ 30,95
Auteurs
Joost Bakker

Joost Bakker

'Mensen zien groeien, is heel mooi!' vindt hij. Sinds 2007 is Joost docent Bedrijfseconomie en Organisatieadvies aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij studeerde HBO Bedrijfseconomie en behaalde in de avonduren zijn Master Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij werkte als controller in de zorgsector en als organisatieadviseur bij Twynstra Gudde. Zijn ambitie is de zachte kant van cijfers nader te onderzoeken.

theo-van-houten

Theo van Houten

Theo van Houten studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisaties management accounting en externe verslaggeving. Hij werkt als hoofddocent voor de opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens verzorgt hij colleges management accounting voor Nyenrode Business Universiteit. In het verleden werkte hij als onderzoeker en controller.

Recensies

Recensent: dr. W. Westerman (Bol.com)

Het financieel in de grip houden van projecten vraagt om speciale kennis en kunde. Na een korte inleiding over eigenschappen van projecten en hun leiders, gaat dit boek daar diep op in. Allereerst is de financiële beoordeling en financiering van projecten van belang. Ook moet worden bezien hoe projecten bestuurd en gebudgetteerd worden. de projectadministratie en de organisatie moeten op orde zijn. Dan kunnen financiële verschillen ten opzichte van het budget worden geanalyseerd. Het projectsucces moet echter ook breder bekeken worden. als het niet goed gaat, moet er tussentijds bijgestuurd worden. Belangrijk is tenslotte de verantwoording van projecten in de jaarrekening. Een aanbevelenswaardig boek over een thema dat wel wat aandacht kan gebruiken en is geschreven door mensen met praktijk- en onderwijskennis. Daardoor is het boek bruikbaar voor projectleiders en - controllers, alsook voor adviseurs en bij cursussen. Geen echt handboek, maar wel met illustratieve voorbeelden, literatuurlijsten per hoofdstuk en een register. Enige voorkennis is wel nodig. 

Wellicht ook interessant voor u

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen