Cover_Organisatie-en-verandering-in-de-praktijk
Auteurs:
Anton Cozijnsen
Bindwijze:
Paperback
Druk:
3e druk, 2019
ISBN:
9789055163076
Prijs:
€ 61,75
Direct bestellen
Samenvatting:
Vandaag de dag is verandering de enige constante factor in deze voortdurend veranderende wereld. Veranderingen moeten verbeteringen opleveren. Dat is de uitdaging waar organisaties voor staan. Organisatie en verandering in de praktijk geeft u de handvatten om verandertrajecten doelgericht in te zetten en te begeleiden. Dit boek ...

Vandaag de dag is verandering de enige constante factor in deze voortdurend veranderende wereld. Veranderingen moeten verbeteringen opleveren. Dat is de uitdaging waar organisaties voor staan. Organisatie en verandering in de praktijk geeft u de handvatten om verandertrajecten doelgericht in te zetten en te begeleiden. Dit boek gaat uit van een integrale benadering van verandermanagement. Essentieel hierbij is dat de verandermanager kennis heeft van meerdere vak gebieden, zoals organisatie-kunde, (sociale) psychologie, communicatie en beleidswetenschappen. Deze inzich-ten helpen bij het sturing geven aan veranderingen. De eerste stap bij verandering is een goede analyse van de context van de organisatie, daarna wordt gekeken naar de verandering zelf en de dynamiek daarbij. Als laatste stap komt de aansturing van de verandering aan bod. Deze aansturing wordt niet alleen vanuit de technische, maar ook vanuit de menselijke kant bekeken. Verandermanagers die zich alleen richten op technische aansturing slagen er vaak niet in vertrouwen en toewijding te krijgen van de mensen binnen de organisatie.

Dit studieboek is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met het vak verander-management. Het is geschikt voor managers, docenten en andere professionals die hun kennis van het vak willen verdiepen. Het geeft u een breed, actueel en goed onderbouwd beeld van veranderen in organisaties.

Prof. dr. Anton J. Cozijnsen is organisatieadviseur en tevens hoogleraar Verander-manage ment aan de Vrije Universiteit. Hij heeft als (co)auteur ruim twintig boeken geschreven over verandermanagement en advies. Cozijnsen is een autoriteit op het gebied van verandermanagement en vanuit zijn brede ervaring is hij in staat de complexe theorie te verbinden met de praktijk.

 

Meer Minder

Boekinformatie

Anton Cozijnsen
ISBN:
9789055163076
Omvang:
314 pagina’s
Vakgebied:
Veranderkunde
Prijs:
€ 61,75
Auteurs
anton-cozijnsen-s

Anton Cozijnsen

Prof. dr. Anton J. Cozijnsen is sinds 1982 zelfstandig organisatieadviseur. Hij heeft verschillende adviesbureaus geadviseerd, zoals BMC (Leusden) en Turner Advies Groep, en is hij ruim zes jaar verbonden geweest aan Holland Consulting Group. Sinds 2010 is hij verbonden aan NCOI Opleidingsgroep als Directeur Onderzoek. Vanaf 1985 is hij verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar Verandermanagement aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. De rede die hij hield tijdens zijn inauguratie had als titel 'Anders veranderen; een balans tussen mens en technologie'. Hij is promotor van verschillende promovendi die bezig zijn met thema's binnen de gebieden leiderschap en veranderkunde. Cozijnsen heeft inmiddels als (co)auteur twintig boeken geschreven op de gebieden veranderen en adviseren. Verder voerde hij de redactie en presenteerde hij een Teleac tv-programma op het gebied van verandermanagement. 

 

Aanvullend

‘Goede verandermanager werkt evidence based’

Interview, Managementboek

5 september 2012 | Bert Peene

Organisatieverandering levert alleen daadwerkelijke verbetering op wanneer de verandermanager voor een integrale, ‘evidence based methode’ kiest. Een studieboek over verandermanagement hoort dan ook breed van opzet te zijn en alle relevante stromingen en theorieën een podium te gunnen. De meeste boeken voldoen echter niet aan de criterium en daarom schreef Anton Cozijnsen Organisatie en verandering in de praktijk waarmee hij de verandermanager (in spé) een stevig fundament wil bieden om in de praktijk keuzes te kunnen maken die een succesvol verandertraject mogelijk maken.

Is dit uw eerste boek voor het hoger onderwijs?
Nee, met Willem J. Vrakking heb ik in 2003 al het Handboek verandermanagement geschreven, speciaal voor het hoger onderwijs. Dat boek wordt overigens binnenkort in een nieuwe editie uitgegeven, waarschijnlijk in december van dit jaar. Het krijgt dan een andere titel: ‘Basisboek Veranderkunde’. Denk erom: dat is meer dan een verkooptruc. Veel boeken over verandermanagement slaan de basiskennis namelijk over. Ze kiezen voor een trendachtige benadering en bieden alleen praktijkervaringen of voor een tamelijk normatieve, wat inhoudt dat ze een specifieke aanpak als de enig juiste voorstellen. In Organisatie en verandering in de praktijk heb ik juist de verschillende stromingen weergegeven, de slaagfactoren en de theoretische inzichten omtrent gedrag bij veranderen en gedragsverandering. Kortom, alles wat je als verandermanager weten moet om adequate keuzes te kunnen maken. Want iedere situatie vraagt om een eigen, toegesneden aanpak.

De integrale benadering die u voorstaat, vraagt nogal wat van een verandermanager. Dat kun je toch nauwelijks meer van de doorsnee lijnmanager verwachten?
Op zich ben ik het wel met je eens: verandermanagement is een vak, een discipline en een kunde. Verandermanagement is zelfs op weg een echte wetenschap te worden: ‘evidence based’. Toch zou ik de lijnmanager niet te snel als verandermanager willen uitsluiten. Hij moet die integraliteit dan echter wel veel meer in zijn professionaliteit integreren; vandaar ook de vele opleidingen op dit gebied. Dat is ook de reden waarom de inzichten in ‘Organisatie en verandering in de praktijk’ zowel de lijnmanager als de specialist op het spoor willen zetten niet eenzijdig, dus vanuit alleen maar bijvoorbeeld de organisatiekunde, de psychologie of anderszins, dit boeiende maar lastige vakgebied te benaderen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het vakgebied die dit boek onderscheiden van de overige literatuur?
Zoals gezegd: de nadruk op het niet alleen intuïtief, normatief of trendachtig te werk gaan, maar zoveel mogelijk ‘evidence based’ werken. De meeste relevante theorieën en inzichten zijn op (basis-)niveau in kaart gebracht rondom de belangrijkste peilers van verandermanagement. Ook de logica in de opbouw - van diagnostiek via inzicht in het impact van de verandering op gedrag naar gedragsreacties en sturing - maakt dit boek krachtig en onderscheidend. Het maakt expliciet vanuit welke wetenschappelijke disciplines naar verandermanagement gekeken moet worden: diagnostiek en ontwerpen vanuit organisatiekunde; dynamiek vanuit (sociale) psychologie en sturing vanuit veranderkunde en interventiekunde.

Ik mis in het hoofdstuk over communicatie iets over het concept ‘valueframing’, een concept dat op dit moment nogal in is. Begrijpen wat het ‘concern’ is van de ander en daarop zo goed mogelijk inspelen, is toch een van de belangrijkste voorwaarden voor geslaagde communicatie?
Dat laatste ben ik met je eens, maar framing is bij veranderen juist minder effectief als overtuigingstechniek. Ze wekt wantrouwen en werkt daardoor juist averechts, zeker als dat gebeurt door een manager die zijn vertrouwen inmiddels heeft verspeeld. Bovendien zal framing de sociale perceptieverschillen die nu eenmaal eigen zijn aan veranderprojecten, niet echt kunnen dichten. Vandaar dat veranderen in organisaties veel tijd kost om al die verschillen dichter bij elkaar te brengen en te komen tot dat vertrouwen en commitment. En dan niet door een vorm van communicatie waar alleen maar (eenzijdig) overtuigd wordt dat veranderen zo goed voor hen is. Veranderen is geen reclame en geen politiek bedrijven. Dat gebeurt toch veel te veel bij veranderen. Denk aan al die (macht)spellen en de eigen belangen nastreven. Dat is ook de reden dat ik in dit hoofdstuk vooral wijs op twee fundamentele zaken in het kader van communicatie bij veranderen, namelijk de relatie tussen de persoonlijkheid van de leidinggevende, en de manier waarop hij communiceert en de kwaliteit van de informatie. In hoeverre probeert hij onzekerheden, onduidelijkheden en wantrouwen weg te nemen; dat is bij veranderen zo ontzettend belangrijk. Veranderen en commitment, zo is de veronderstelling, wordt sterk gedomineerd door vertrouwen. Dat wordt trouwens ook door onderzoek gestaafd. Framing kan daar haaks op staan en ook een beeld neerzetten dat niet door een iedereen op dezelfde manier wordt beleefd en gewenst. Dat maakt het veranderen zo ingewikkeld. Nog steeds mislukt 70 procent van alle veranderprojecten, 80 procent daarvan wordt verklaard door gedrag dat wordt gestuurd door eigen motieven, belangen en verwachtingen. Wat ik in mijn boek wel bepleit, is dat concepten verbeeld worden, maar dat is geen framing. Abstracties die (verander-)concepten in zich dragen, geven nu eenmaal onduidelijkheden en onzekerheden. Uit onderzoek blijkt dat dit niet alleen door communicatie in traditionele zin ten positieve gekeerd worden. Wel via animatie en simulatie en vooral met beelden.

Wellicht ook interessant voor u

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen