Organisatie en verandering in de praktijk
Auteurs:
Anton Cozijnsen
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
2de
ISBN:
9789081681087
Prijs:
€ 61,75
Direct bestellen
Samenvatting:
Verandering lijkt zo langzamerhand de enige constante in het hedendaagse werkveld. Maar veranderingen moeten ook verbeteringen opleveren. Organisatie en verandering in de praktijk geeft u de handvatten om veranderingen zo goed mogelijk in te zetten en te begeleiden. In dit boek wordt ...

Verandering lijkt zo langzamerhand de enige constante in het hedendaagse werkveld. Maar veranderingen moeten ook verbeteringen opleveren. Organisatie en verandering in de praktijk geeft u de handvatten om veranderingen zo goed mogelijk in te zetten en te begeleiden. In dit boek wordt gekozen voor een integrale benadering van verandermanagement. Essentieel voor die integrale benadering is dat de verandermanager kennis heeft van meerdere vakgebieden. Niet alleen van organisatiekunde en (sociale) psychologie, maar ook van  veranderkunde, communicatie en beleidswetenschappen. Inzichten uit deze vakgebieden helpen om sturing te geven aan de veranderingen, ze geven een gedegen referentiekader. De eerste stap is een goede analyse van de context van de organisatie, daarna kan gekeken worden naar de verandering zelf en de dynamiek die daarbij komt kijken. Ten slotte wordt de aansturing van de verandering behandeld, zowel vanuit de technische kant als de menselijke kant. Verandermanagers die zich alleen richten op de technische kant van aansturing slagen er vaak niet in om vertrouwen en toewijding te krijgen van de mensen binnen de organisatie.

Dit boek is bedoeld voor studenten die kennismaken met het vak verandermanagement. Maar het is ook geschikt voor studenten, docenten en geïnteresseerden die hun kennis van het vak willen verdiepen. Organisatie en verandering in de praktijk geeft u een breed, actueel, relevant en goed onderbouwd beeld van veranderen in organisaties en het vak verandermanagement. Daarnaast krijgt u meer inzicht in die wetenschappelijke disciplines die het vakgebied verandermanagement onderbouwen. Dit boek reduceert de complexiteit van verandermanagement en helpt om theorieën toegankelijk en toepasbaar te maken in de praktijk. 

Inhoudsopgave

Over de auteur
Voorwoord
Inleiding

1. Veranderen
Kernstof
1.1 Het begrip veranderkunde
1.2 Aanleidingen tot veranderen
1.3 Veranderniveaus
1.4 Complexiteit van veranderingen
1.5 Veranderprocessen
1.6 Competenties van een begeleider van veranderingen
1.7 Vragen en opdrachten
1.8 Extra: groei- en ontwikkelfasen van een organisatie
1.9 Antwoorden
Literatuur

Deel I De organisatiecontext
2. De organisatiediagnose
Kernstof
2.1 Definitie organisatiediagnose
2.2 Soorten diagnose
2.3 Verandersituatie in kaart brengen
2.4 Diagnoseniveaus binnen de organisatie
2.5 V ragen en opdrachten
2.6 Extra: toelichting Change Capacity Scan
2.7 Antwoorden
Literatuur

Deel II De verandering van de organisatie
3. Visie en herontwerp van de organisatie
Kernstof
3.1 Visie en missie
3.2 Het herontwerp
3.3 Ontwerpmodellen
3.4 Ontwerpcriteria operationeel maken
3.5 Vragen en opdrachten
3.6 Extra: scholen bij herontwerpen van organisaties
3.7 Antwoorden
Literatuur

Deel III Dynamiek bij verandering
4. Gedragsmodellen op individueel, groeps- en
organisatorisch niveau
Kernstof
4.1 Individueel (beslis)gedrag bij veranderen
4.2 Groepsdynamiek bij veranderen
4.3 Organisatiekenmerken bij veranderen
4.4 Vragen en opdrachten
4.5 Extra: vertrouwen creëren - leren juist (be)oordelen en handelen
4.6 Antwoorden
Literatuur

Deel IV Aansturing via methoden en technieken
5. Veranderstromingen, -strategieën en interventiemethoden
Kernstof
5.1 De invalshoeken bij sturing
5.2 De veranderstrategieën
5.3 Interventiemethoden bij veranderen
5.4 Verandercapaciteit als onderdeel van de aansturing
5.5 Vragen en opdrachten
5.6 Extra: de interventiematrix
5.7 Antwoorden
Literatuur

6. Slaagfactoren en nieuwe technologieën
Kernstof
6.1 Slaagfactoren als leidraad voor een adequate sturing
6.2 Slaagfactoren en nieuwe sturingsmethoden
6.3 Vragen en opdrachten
6.4 Extra: Change Support System
6.5 Antwoorden
Literatuur

Deel V Aansturing via leiderschap
7. Leiderschap
Kernstof
7.1 De betekenis van leiderschap voor verandermanagement
7.2 De effectiviteit van leiderschapsstijlen
7.3 Vertrouwen geven
7.4 Vragen en opdrachten
7.5 Extra: persoonlijkheidskenmerken van leiders
7.6 Antwoorden
Literatuur

8. Communicatie
Kernstof
8.1 Communicatie: het proces tussen zender en ontvanger
8.2 De inhoud van de boodschap
8.3 De kwaliteit van de informatie
8.4 De juiste communicatiestijlen hanteren
8.5 Communicatiestijlen en gedrag
8.6 Vragen en opdrachten
8.7 Extra: communicatie(stijl) - meer dan een communicatieplan
8.8 Antwoorden
Literatuur

Nabeschouwing
Literatuur
Index

Meer Minder

Boekinformatie

Anton Cozijnsen
ISBN:
9789081681087
Omvang:
285 pagina’s
Vakgebied:
Veranderkunde
Beschikbaar:
2014
Prijs:
€ 61,75
Auteurs
anton-cozijnsen-s

Anton Cozijnsen

Prof. dr. Anton J. Cozijnsen is sinds 1982 zelfstandig organisatieadviseur. Hij heeft verschillende adviesbureaus geadviseerd, zoals BMC (Leusden) en Turner Advies Groep, en is hij ruim zes jaar verbonden geweest aan Holland Consulting Group. Sinds 2010 is hij verbonden aan NCOI Opleidingsgroep als Directeur Onderzoek. Vanaf 1985 is hij verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar Verandermanagement aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. De rede die hij hield tijdens zijn inauguratie had als titel 'Anders veranderen; een balans tussen mens en technologie'. Hij is promotor van verschillende promovendi die bezig zijn met thema's binnen de gebieden leiderschap en veranderkunde. Cozijnsen heeft inmiddels als (co)auteur twintig boeken geschreven op de gebieden veranderen en adviseren. Verder voerde hij de redactie en presenteerde hij een Teleac tv-programma op het gebied van verandermanagement. 

 

Wellicht ook interessant voor u

Compliance A-Z

Henri Ruijgrok

€ 59,95

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Homepage_Catalogus

Vraag de catalogus aan

Bent u geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op uw gemak ons aanbod.

Direct aanvragen