3D cover Praktijkgericht onderzoek_V1
Ondertitel:
Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren
Auteurs:
Mandy van der Velde, Josje Dikkers … Meer
Bindwijze:
Paperback
Druk:
3e druk, 2018
ISBN:
9789491743955
Prijs:
€ 43,95
Direct bestellen
Samenvatting:
In dit boek staat de relevantie van onderzoek voor de praktijk centraal. Op overzichtelijke en concrete wijze wordt uitgelegd wat onderzoek inhoudt. Praktijkgericht onderzoek; opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren doorloopt de vijf fasen uit de cyclus voor praktijkgericht onderzoek. De eerste fase behelst een probl...
In dit boek staat de relevantie van onderzoek voor de praktijk centraal. Op overzichtelijke en concrete wijze wordt uitgelegd wat onderzoek inhoudt. Praktijkgericht onderzoek; opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren doorloopt de vijf fasen uit de cyclus voor praktijkgericht onderzoek.
 
De eerste fase behelst een probleemanalyse waarin de probleemdefinitie van de studie wordt opgesteld. Hierin worden het doel en de centrale vraagstelling van de studie bepaald in overleg met de betrokken organisatie (de opdrachtgever).
 
De tweede fase is het bestuderen van de bronnen en het bouwen van het conceptueel model. In deze fase staat literatuuronderzoek (wetenschappelijke, vak- en organisatieliteratuur) centraal, op basis waarvan het onderzoeksmodel wordt  opgesteld.
 
De derde fase is het ontwerpen van het plan van aanpak. In deze fase is het zaak de studie in detail op te zetten (wordt het een vragenlijststudie onder alle afdelingen van de betrokken organisatie of worden het enkele interviews met sleutelfiguren?).
 
De vierde fase bestaat uit het uitvoeren van het onderzoek. Hierin worden de data verzameld (fase 4a) en vervolgens geanalyseerd (fase 4b) om het onderzoeksmodel uit de tweede fase te kunnen toetsen. In sommige gevallen wordt er in deze  fase ook een interventie (bijvoorbeeld de invoering van een nieuw beoordelingssysteem) geïmplementeerd.
 
En ten slotte fase vijf: conclusies trekken en evalueren. In deze laatste fase worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van de resultaten en worden praktische aanbevelingen gegeven aan de opdrachtgever.
 

Dit boek is ook in het Engels beschikbaar: Applied Science

Inhoudsopgave

Inleiding
1 Onderzoeksperspectieven en -methoden
2 De empirische en praktijkgerichte onderzoekscyclus
 
Fase 1 Probleemdefinitie opstellen (probleemanalyse)
3 Probleemdefinitie en onderzoeksvragen
 
Fase 2 Bronnen bestuderen en conceptueel model bouwen
4 Literatuur zoeken
5 Conceptueel model
 
Fase 3 Plan van aanpak ontwerpen
6 Onderzoeksontwerp
 
Fase 4 Onderzoek uitvoeren
Fase 4a Data verzamelen
Fase 4b Data analyseren
7 Kwalitatief onderzoek
8 Kwantitatief onderzoek
 
Fase 5 Conclusies trekken
9 Rapporteren en aanbevelingen doen
10 Rapporteren en aanbevelingen doen in een presentatie
Meer Minder

Boekinformatie

Mandy van der Velde, Josje Dikkers, Paul Jansen
ISBN:
9789491743955
Omvang:
228 pagina's
Vakgebied:
Onderzoek
Prijs:
€ 43,95
Auteurs
M vd Velde

Mandy van der Velde

Prof. dr. Mandy van der Velde is afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsychologe aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is gepromoveerd aan de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna was zij verbonden aan de Faculteit der Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2002 is zij werkzaam als UHD bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Per 1 november 2007 is zij benoemd tot Bz. Hoogleraar "Management van Veranderingsprocessen in Grote Organisaties" vanwege het Utrechts Universiteitsfonds. 

Josje Dikkers klein

Josje Dikkers

Dr. Josje Dikkers is docent en onderzoeker Human Resource Management aan de Hogeschool Utrecht. Ze studeerde in 2001 af aan Tilburg University in Arbeids- en Organisatiepsychologie en promoveerde op hetzelfde gebied in 2008 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tussen 2005 en 2011 werkte Josje aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksinteresses liggen op het vlak van Arbeid & Gezondheid en - wat specifieker - op de interactie tussen werk en privéleven, de arbeidsparticipatie van vrouwen en humor op de werkvloer.

Paul Jansen 2009

Paul Jansen

Prof.dr. Paul G.W. Jansen, hoogleraar Bedrijfspsychologie, Faculteit Econo­mische Wetenschappen en Bedrijfskunde, VU Amsterdam. Studeerde cum laude Mathematische Psycho­logie, Katho­lieke Universiteit Nijme­gen. Werkzaam bij Ministe­rie van Binnenlandse zaken, Rijks Psy­cholo­gische Diens­t, en PTT/KPN. Van 1995-2001 in deeltijd directeur 'Limperg Instituut': Interuniversitair Onderzoeksinstituut voor Accountancy. Bestuurslid van het 'HRM Network NL'. Sedert 2001 programmadirecteur Masteropleiding Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam. Onderwijs, onderzoek en advisering op het gebied van management development, loopbanen, assessment centers, 360-graden feedback en prestatiemanagement (bijv. beoordelen en belonen).

Recensies

In dit boek staat de praktijkwaarde van onderzoek centraal. Vandaar ook dat er empirisch onderzoek verricht moet worden dat gebaseerd is op waarneembare gegevens in de werkelijkheid. De auteurs, twee hoogleraren en een docente aan een hogeschool, leggen de nadruk op de betrouwbaarheid van onderzoek. Vandaar het belang dat zij hechten aan het juist uitvoeren van steekproeven en het op de goede manier opstellen van interviews en vragenlijsten, waarbij zij waarschuwen voor mogelijke valkuilen. Daarnaast veel aandacht voor het rapporteren en evalueren in een onderzoeksverslag. En als laatste, niet onbelangrijk, geven zij adviezen bij het rapporteren en evalueren in een presentatie. Dit alles bedoeld voor vooral universitair studenten en adviseurs aan onderzoeksinstituten en bedrijven. In deze 3e druk is de term onderzoeksmodel vervangen door conceptueel model, in de hoofdstukken 2 en 3 is meer aandacht voor alternatieve onderzoeksvormen, in hoofdstuk 5 ziijn aanvullende criteria voor het opstellen van hypothesen opgenomen, in hoofdstuk 7 en 8 is een duidelijker scheiding tuseen dataverzameling en data-analyse aangebracht en in hoofdstuk 9 is een schrijfstijl hulpmiddel toegevoegd voor het meer praktijkgericht beschrijven van onderzoeksresultaten.

Dr. H.Chr. van Bemmel (NDB Biblion)

Wellicht ook interessant voor u

Applied research

Paul Jansen

€ 43,95

Praktijkgericht onderzoek

Mandy van der Velde

€ 43,95

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen