Procesmanagement in de praktijk
Ondertitel:
Beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren
Auteurs:
Hugo Hendriks
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
1e 2014
ISBN:
9789491743030
Prijs:
€ 61,75
Direct bestellen
Samenvatting:
Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, zodat u beter in staat bent de efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te ...

Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, zodat u beter in staat bent de efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te optimaliseren.

Het boek bestaat uit twee prettig leesbare delen. Deel I vormt de basis en legt uit hoe u procesmanagement in vier stappen kunt toepassen in uw organisatie: plan, do, check en act. Deze stappen vormen samen een cyclus, die de organisatie herhaaldelijk zal doorlopen. De PDCA-cyclus van procesmanagement is vertaald in de volgende stappen: processen beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren. Elk hoofdstuk uit deel I behandelt één stap. Een fictief bedrijf vormt de rode draad in het verhaal, zodat de vertaling naar de praktijk direct zichtbaar wordt.

In deel II gaat u dieper in op de materie en u leert hoe u processen kunt analyseren en verbeteren vanuit het perspectief van Six Sigma, Lean Management en de systeemtheorie. Dit boek beschrijft geen ideaalbeeld dat nagestreefd moet worden, maar de dagelijkse realiteit en de problemen die zich daarin voordoen. Daarom is ook een hoofdstuk gewijd aan probleemoplossingstechnieken. Zowel creativiteits-, onderzoeks- als beslissingstechnieken komen daarin aan bod.

Om processen daadwerkelijk te verbeteren, heeft een organisatie de bereidheid van haar medewerkers nodig. Het laatste hoofdstuk gaat daarom in op de verander kundige aanpak van procesmanagement. U leest hoe u zelf de betrokkenheid van uw medewerkers kunt vergroten en hoe u veranderingen van processen kunt aanpakken.

Na het lezen van dit boek bent u in staat om met verschillende technieken de processen in uw organisatie te professionaliseren.

Inhoudsopgave

Deel I Procesmanagement

Kernstof
1.1 Toegepast procesmanagement
1.2 Vier bijzondere kenmerken van processen
1.3 Relatie met kwaliteitsmanagement
1.4 Sociaal-dynamisch perspectief
1.5 Volwassenheid van organisaties
1.6 De focus van procesmanagement
1.7 Vragen en opdrachten
1.8 Extra: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
1.9 Antwoorden
Literatuur
 
Kernstof
2.1 Procesarchitectuur bepalen
2.2 Proceskenmerken vastleggen
2.3 Procesbeschrijvingen borgen
2.4 Vragen en opdrachten
2.5 Extra: Praktijkcase Laura Metaal
2.6 Antwoorden
Literatuur
 
Kernstof
3.1 Organisatiestrategie vaststellen
3.2 Procesdoelen formuleren
3.3 Stuurinformatie genereren
3.4 Proces besturen
3.5 Processturing in de praktijk
3.6 Vragen en opdrachten
3.7 Extra: Praktijkcasus Woningcorporatie Goed Wonen Gemert-Bakel
3.8 Antwoorden
Literatuur
 
Kernstof
4.1 Analyse van de effectiviteit van procesmanagement
4.2 Analyse van het procesverloop
4.3 Analyse van de performance van een proces
4.4 Analysetechnieken
4.5 Vragen en opdrachten
4.6 Extra: Praktijkcasus Thomas Regout International
4.7 Antwoorden
Literatuur
 
Kernstof
5.1 Aspecten die een rol spelen bij het verbeteren van processen 201
5.2 Specifieke verbetermethoden
5.3 Integrale verbetermethoden
5.4 Innovatie en vernieuwing
5.5 Vragen en opdrachten
5.6 Extra: Praktijkcasus PLUS André en Joyce van Reijen
5.7 Antwoorden
Literatuur
 
Deel II Analyseren en verbeteren van processen
 
Kernstof
6.1 Normale verdeling
6.2 Ontstaan en ontwikkeling van Six Sigma
6.3 Grondbeginselen van Six Sigma
6.4 Instrumenten van Six Sigma
6.5 Uitvoering geven aan Six Sigma
6.6 Vragen en opdrachten
6.7 Extra: Praktijkcasus Desso
6.8 Antwoorden
Bijlage: Six Sigma-omrekentabel
Literatuur
 
Kernstof
7.1 Ontstaan van Lean Management
7.2 Grondbeginselen van Lean Management
7.3 Leaninstrumenten
7.4 Lean Management in andere sectoren
7.5 Vragen en opdrachten
7.6 Praktijkcasus: CleanLeaseFortex
7.7 Antwoorden
Bijlage: Japanse Leantermen
Literatuur
 
Kernstof
8.1 Algemene systeemtheorie
8.2 Systeemtheorie en procesmanagement
8.3 De tijdsfactor in het systeem
8.4 Rekenkundige benadering van het systeemgedrag
8.5 Vertaling naar de praktijk
8.6 Vragen en opdrachten
8.7 Extra: Praktijkcase gemeente De Nieuwe Stad
8.8 Antwoorden
Literatuur
 
Kernstof
9.1 Creativiteitstechnieken
9.2 Onderzoeksmethoden
9.3 Besluitvormingstechnieken
9.4 Vragen en opdrachten
9.5 Extra: Praktijkcasus University College
9.6 Antwoorden
Literatuur
 
Kernstof
10.1 Wat is veranderen?
10.2 Hoe om te gaan met weerstand?
10.3 Stappenplan voor een veranderproces
10.4 Generieke aanpak voor het verbeteren van processen
10.5 Nabeschouwing
10.6 Vragen en opdrachten
10.7 Extra: Praktijkcase Luchthaven Middeldrecht
10.8 Antwoorden
Literatuur
 
Index


Print boekinformatie >

Meer Minder

Boekinformatie

Hugo Hendriks
ISBN:
9789491743030
Omvang:
411 pagina’s
Vakgebied:
HBO boeken
Beschikbaar:
ook als e-pub met ISBN: 9789491743832
Prijs:
€ 61,75
Auteurs
Hugo Hendriks 1-scale

Hugo Hendriks

Dr. Hugo Hendriks MBA (1967) studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als afstudeerrichting "Ontwerpen van procestechnische installaties". Na zijn studie vervulde hij diverse managementfuncties in verschillende sectoren (Industrie, zakelijke dienstverlening, gemeente, onderwijs, zorg). Daarnaast is Hendriks docent Procesmanagement en Facility Management op Bachelor en Master niveau, ontwikkelt hij opleidingen en is hij als werkvelddeskundige betrokken bij diverse onderwijsinstellingen.

Aanvullend

Voor aanvullend materiaal kunt u een e-mail sturen naar info@conceptuitgeefgroep.nl of bezoek de site procesmanagementindepraktijk.nl

Recensies

Titel: Procesmanagement in de praktijk

ISBN: 9789491743030

Auteur: Hugo Hendriks

Recensent: Karin van Wylick

'Een proces is een verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren. Procesmanagement is een systematische en beheerste beïnvloeding van processen, om ervoor te zorgen dat de organisatiedoeleinden worden gerealiseerd.' Dat is waar het in dit leerboek om draait. Deel een gaat diep in op wat procesmanagement eigenlijk is, met behulp van het beschrijven, besturen en analyseren van processen. Deel twee is gericht op het analyseren en verbeteren: via systeemtheorie, probleemoplossingstechniek en een veranderkundige aanpak. De concrete praktijkvoorbeelden zorgen voor afwisseling en verduidelijken de theorie. Met opdrachten en antwoorden om de leerstof te oefenen. Stevige managementtaal, met verklarende schema's en een uitvoerig register. Een gedegen leerboek op hbo-niveau, dat uitstekend te gebruiken is in het werkveld bij zowel profit- als non-profit organisaties. 

Wellicht ook interessant voor u

Risico­management

Lizanne Vroom

€ 64,40

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Homepage_Catalogus

Vraag de catalogus aan

Bent u geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op uw gemak ons aanbod.

Direct aanvragen