Cover-Professioneel-adviseren
Ondertitel:
Begrip, empathie en beïnvloeden
Auteurs:
Jan de Vuijst
Bindwijze:
Paperback
Druk:
2de, 2015
ISBN:
9789491743269
Prijs:
€ 62,85
Direct bestellen
Samenvatting:
In dit boek staat de adviespraktijk centraal. Het neemt de adviseur als uitgangspunt die zich richt op de mensen van de organisatie. Opdrachtgevers hebben behoefte aan een adviseur die begrip heeft voor de specifieke situatie waar de adviesvraag om draait. Dit boek legt uit hoe dat werkt in de praktijk. De adviseur moet beschikk...

In dit boek staat de adviespraktijk centraal. Het neemt de adviseur als uitgangspunt die zich richt op de mensen van de organisatie. Opdrachtgevers hebben behoefte aan een adviseur die begrip heeft voor de specifieke situatie waar de adviesvraag om draait. Dit boek legt uit hoe dat werkt in de praktijk. De adviseur moet beschikken over effectieve interviewtechnieken, die in dit boek aan bod komen. Ook komen de klassieke modellen die een adviseur bij een adviesvraag nodig heeft aan bod. Dit alles draait om leiderschap, beïnvloedingsvaardigheden en de inbreng van de adviseur op de werkvloer die in meerdere hoofdstukken behandeld worden.

De opbouw van het boek is gestructureerd en overzichtelijk. Het begint met de positie en rol van de adviseur, waarna inzicht geboden wordt in het gedrag van de betrokkenen en uitleg gegeven hoe hiermee om te gaan. Aansluitend wordt het belangrijke onderwerp weerstand behandeld en omdat iedere adviseur in een adviesopdracht te maken krijgt met leiderschap wordt dit besproken in een apart hoofdstuk. Ten slotte komen de verschillende stadia van het adviesproces aan bod, met als uitgangspunt het GROW-model.

Professioneel adviseren behandelt theoretische concepten en verwijst naar wetenschappelijke literatuur met voortdurende koppeling naar de praktijk. Per hoofdstuk is een interview opgenomen met zowel ervaren als beginnende adviseurs een opdrachtgevers. Ook wordt de theorie afgewisseld met diverse praktijkbeschrijvingen die de stof verlevendigen.

Zelfreflectie loopt als rode draad door dit boek. Per thema wordt een breed scala aan bekende en bewezen modellen en tools aangeboden, met een bruikbare uitleg en een stappenplan om deze effectief te gebruiken. Zo kan de lezer deze steeds zelf toepassen.

Het boek is zowel geschikt voor professionals die in hun werk te maken krijgen met een adviesvraag, als externe adviseurs die worden benaderd voor advies.

Meer Minder

Boekinformatie

Jan de Vuijst
ISBN:
9789491743269
Omvang:
519 pagina's
Vakgebied:
Communicatie
Prijs:
€ 62,85
Auteurs
def-person1

Jan de Vuijst

Jan de Vuijst (1954) is organisatieadviseur, master pratitioner coach, en part time hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, waar hij vooral doceert aan de Business School van de universiteit, TIAS. Eerder was Jan de Vuijst universitair docent, directeur van een projectmanagementbureau, directeur bij TNO en partner bij Boer & Croon. Hij woont met zijn vrouw in Den Haag (Scheveningen) en houdt van klassieke muziek, moderne kunst, oude verhalen en zeezeilen.

Aanvullend

‘Professioneel adviseren draait om begrip, empathie en beïnvloeden’

Interview, Managementboek

10 januari 2015 | Pierre Spaninks

Adviseurs komen er niet meer met alleen maar kennis. Om impact te hebben moeten ze ook de situatie begrijpen waar de adviesvraag om draait, en empathie hebben met de mensen in de organisatie. Wat daar allemaal bij komt kijken, beschrijft Jan de Vuijst​​​​​​​ in Professioneel Adviseren.

Met meer dan 500 pagina's is uw Professioneel Adviseren letterlijk en figuurlijk een gewichtig boek. Wat is uw doel met dit brede en uitvoerige verhaal?
De adviesmarkt is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er komt een nieuwe generatie adviseurs aan. Die moeten allemaal hun weg zien te vinden. Ik wil hen de vaardigheden en vooral ook de inzichten meegeven die ze daarbij nodig gaan hebben. Daarom behandel ik de volle breedte van het vak: je komt mensen tegen, je komt teams tegen, je komt groepen tegen, je komt opdrachtgevers tegen, je komt weerstand tegen, je komt processen tegen en - niet in de laatste plaats - je komt jezelf tegen. Vandaar dat ik nogal de nadruk leg op nut en noodzaak van zelfreflectie.

 

U heeft uw boek de haast programmatische ondertitel meegegeven van ‘Begrip, empathie en beïnvloeden’. Waarom speciaal die drie thema's, en waarom in die volgorde?
In de praktijk buitelen ze door elkaar, maar het begint toch wel met begrip: durven vragen, durven doorzien, durven analyseren. Vroeger was je dan als adviseur al een heel eind. Tegenwoordig moet je je daarbij ook afvragen wat de opdrachtgever bezielt om verandering te willen, wat hem of haar beweegt. Dat is de empathie. En vervolgens verwacht de opdrachtgever ook nog eens van je dat je de boel een zetje geeft in de gewenste richting. Dat is het beïnvloeden.

 

U heeft het in uw inleiding over een nieuwe benadering van advies: de adviseur die niet zo zeer in de weer is met de organisatie als wel met de mensen die de organisatie vormen. Maar hoe nieuw is dat?
Advies heeft altijd te maken gehad met mensen, dat kan niet anders. Maar in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw zat advies toch vooral in de hoek van de strategie en de blauwdrukken. Als het management die maar zorgvuldig uitrolde, kwam het allemaal wel goed. De rol van adviseurs daarbij was dat zij kennis toevoegden waar de organisatie zelf niet over beschikte. Michael Porter is daar dé exponent van. In de loop van de jaren negentig is dat gaan veranderen, en is er steeds meer aandacht gekomen voor de mens. Toen kreeg je Peter Drucker, die het had over de organisatie als een community of people. Van daaruit is beïnvloeding een issue geworden, en weerstand, en leiderschap.

Wanneer is vanuit die nieuwe benadering een advies een goed advies?
Het goede advies wordt gekenmerkt doordat de opdrachtgever en de mensen in de organisatie een voor hen natuurlijke volgende stap kunnen zetten. Het kan best zo zijn dat jij als adviseur al perspectieven ziet die verder weg liggen. Daar kun je het wel over hebben met je opdrachtgever en met de organisatie, maar je moet niet zo eigenwijs zijn om te denken dat zij die drie, vier stappen ook gaan zetten die nodig zijn om daar te komen.

Geeft u eens een voorbeeld?
Je kunt bijvoorbeeld in een hele roerige organisatie komen, waar mensen elkaar altijd uit de weg zijn gegaan. Dan kan het voor hen de natuurlijke volgende stap zijn om te leren het conflict aan te gaan, zodat ze eindelijk duidelijkheid krijgen. Als adviseur moet je dan de vaardigheden hebben om hen daarbij helpen. Dan kun je niet zeggen: Daar had u mij niet voor ingehuurd.

Even een zijstapje: in uw bio note lees ik dat u partner bent geweest bij BoerCroon. In welke periode was dat?
Even denken..... dat was eind jaren negentig. Toen het nog Boer & Croon was.

Die zijn deze zomer failliet gegaan. Had uw boek hen kunnen redden, met andere woorden: heeft het aan hun adviesvaardigheden gelegen?
Weten doe ik het niet, maar ik denk dat het bureau niet heel goed geleid is. De markt verandert. Daar moet je wel op bedacht zijn. Ik vind het raar dat ze dat kennelijk niet waren. Aan de andere kant: ik zie dat er ook nieuwe concurrenten opkomen, in de vorm van netwerken van zelfstandigen. Die doen het best goed, en de grote bureaus ondervinden daar serieuze concurrentie van.

Dat doet me denken aan het boek van Frank Kwakman dat eerder dit jaar is verschenen, Ondernemend adviseren. Kent u dat?
Ik weet dat het bestaat maar ik moet bekennen dat ik het nog niet heb gelezen. Hoezo?

Ik denk dat uw boek en dat van hem in hoge mate vergelijkbaar zijn. Alleen ligt bij u meer het accent op introspectie, op zelfreflectie, en bij Kwakman op ondernemerschap.
Dat is interessant, want veel boeken die ik zie zijn nog gebaseerd op de adviesmarkt zoals die vroeger in elkaar zat. Dan ga ik het toch maar eens lezen.

Tot slot nog even iets heel anders. Het viel me op dat u gebruik maakt van Spiral dynamics. Dat model is op zijn zachtst gezegd omstreden: het zou onwetenschappelijk zijn, niet empirisch gefundeerd, niet falsificeerbaar. Hoe staat u daar tegenover?
Die kritiek ken ik, maar ik heb besloten om daar in dit boek niet uitgebreid op in te gaan. Het oorspronkelijke werk van Clare Graves, uit de jaren zeventig, maakt het mogelijk om in plaats van een foto een complete film te maken van de cultuur in een organisatie. Dat vind ik nog steeds waardevol. Maar het idee van Spiral Dynamics is gekaapt door New Age figuren. Als wetenschapper krijg ik daar jeuk van - en als persoon trouwens ook. De reden dat ik het model toch gebruik, is dat ik het veel bij klanten tegenkom. Als die ermee werken, bereik ik meer wanneer ik daar een stukje in meega dan wanneer ik me erboven plaats.

Recensies

Titel: Professioneel adviseren; begrip, empathie en beinvloeden

ISBN: 9789491743122

Auteur: Jan de Vuijst

Recensent: dr. R.J. Blom

De auteur richt zich op het vak van adviseren aan organisaties en bedrijven. Maar in positief opzicht past dit werk niet in de lange rij van adviesboeken. De schrijver gaat veel verder en legt verbanden met andere werkgebieden waarmee het adviseren een relatie kan onderhouden. Het omvangrijke boek bevat een doeltreffende opzet, waarbij interessante rollen zijn weggelegd voor aspecten als leiderschap, weerstand bij verandering, evalueren en het nemen van duidelijke besluiten. Het adviseren behelst in de visie van de auteur vrijwel het gehele ondernemerschap. En dat is zeer terecht. Samengeval gaat dit boek over de rollen, de expertise, machtposities, waarneming en gedrag. In het boek zijn voorbeelden opgenomen uit de praktijk en elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen, opdrachten en antwoorden. Het boek is duidelijk geschreven, compleet en zeer praktisch toepasbaar. Een boek voor studenten bedrijfskunde, maar ook voor bestuurders van kleinere en grote ondernemingen. Een compleet en prima boek, gericht op meerdere doelgroepen. 

Wellicht ook interessant voor u

Duidelijke taal

Marieke Gerritsen

€ 41,15

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen