3D cover Wettenbundel verzekeringen_18
Ondertitel:
Wetsartikelen in de verzekeringspraktijk
Auteurs:
n.v.t.
Taal:
Nederlands
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
11e
ISBN:
9789491743863
Prijs:
€ 46,30
Direct bestellen
Samenvatting:
De Wettenbundel verzekeringen 2018-2019 is bedoeld voor iedereen die in de praktijk van het verzekeringsbedrijf werkt. Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die uit verzekeringscontracten voortvloeien, zijn wettelijk verankerd en ...

De Wettenbundel verzekeringen 2018-2019 is bedoeld voor iedereen die in de praktijk van het verzekeringsbedrijf werkt. Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die uit verzekeringscontracten voortvloeien, zijn wettelijk verankerd en wetgeving speelt zelfs een belangrijke rol bij de vraag wie zich moeten verzekeren en bij wie. De wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is. Deze uitgave is daarom een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als voor studenten. Een praktisch trefwoordenregister en een uitgebreide inhoudsopgave maken de bundel zeer toegankelijk en gemakkelijk in het gebruik.

Inhoudsopgave

7 Burgerlijk Wetboek Boek 1
7 Boek 1. Personen- en familierecht
 
34 Burgerlijk Wetboek Boek 2
34 Boek 2. Rechtspersonen
 
38 Burgerlijk Wetboek Boek 3
38 Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
 
52 Burgerlijk Wetboek Boek 4
52 Boek 4. Erfrecht
 
64 Burgerlijk Wetboek Boek 5
64 Boek 5. Zakelijke rechten
 
66 Burgerlijk Wetboek Boek 6
66 Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
 
102 Burgerlijk Wetboek Boek 7
102 Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
 
128 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 
130 Burgerlijk Wetboek Boek 8
130 Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer
 
166 Wet op het financieel toezicht
169 Wet op het financieel toezicht
 
243 Vrijstellingsregeling Wft
 
248 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 
289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 
289 Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad
295 Vierde Boek. Arbitrage
299 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 
308 Faillissementswet
 
311 Wetboek van Strafrecht
311 Eerste Boek. Algemene bepalingen
 
315 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 
332 Wegenverkeerswet 1994
 
337 Insurance Act 2015
350 Erfgoedwet
 
351 Wet bodembescherming
 
352 Wet natuurbescherming
 
355 Pensioenwet
 
382 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
 
388 Wet inkomstenbelasting 2001
 
389 Wet inkomstenbelasting 2001
 
440 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
 
444 Wet op de loonbelasting 1964
 
457 Successiewet 1956
 
466 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 
482 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
 
491 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
 
493 Wet op de medische keuringen
497 Ziektewet
508 Wet langdurige zorg
510 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
529 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
530 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
531 Algemene nabestaandenwet
537 Algemene Ouderdomswet
542 Verhaalswet ongevallen ambtenaren
 
543 Trefwoordenregister

 

Meer Minder

Boekinformatie

Auteurs:
n.v.t.
ISBN:
9789491743863
Omvang:
548 pagina's
Vakgebied:
Bank- en verzekeringswezen
Beschikbaar:
2018
Prijs:
€ 46,30

Wellicht ook interessant voor u

Zorgplicht loont

Silvia Janssen en Dik van Velzen

€ 37,60

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen