Omslag Wettenbundel 2017-2018 HR 3D
Ondertitel:
Wetsartikelen in de verzekeringspraktijk
Auteurs:
n.v.t.
Taal:
Nederlands
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
10e
ISBN:
9789491743788
Prijs:
€ 44,95
Direct bestellen
Samenvatting:
De Wettenbundel verzekeringen 2017-2018 is bedoeld voor iedereen die in de praktijk van het verzekeringsbedrijf werkt. Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die uit verzekeringscontracten voortvloeien, zijn wettelijk verankerd en ...

De Wettenbundel verzekeringen 2017-2018 is bedoeld voor iedereen die in de praktijk van het verzekeringsbedrijf werkt. Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die uit verzekeringscontracten voortvloeien, zijn wettelijk verankerd en wetgeving speelt zelfs een belangrijke rol bij de vraag wie zich moeten verzekeren en bij wie. De wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is. Deze uitgave is daarom een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als voor studenten. Een praktisch trefwoordenregister en een uitgebreide inhoudsopgave maken de bundel zeer toegankelijk en gemakkelijk in het gebruik.

Inhoudsopgave

7 Burgerlijk Wetboek Boek 1

36 Burgerlijk Wetboek Boek 2

36 Boek 2. Rechtspersonen

39 Burgerlijk Wetboek Boek 3

39 Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen

54 Burgerlijk Wetboek Boek 4

54 Boek 4. Erfrecht

66 Burgerlijk Wetboek Boek 5

66 Boek 5. Zakelijke rechten

68 Burgerlijk Wetboek Boek 6

68 Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

109 Burgerlijk Wetboek Boek 7

109 Boek 7. Bijzondere overeenkomsten

154 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

156 Burgerlijk Wetboek Boek 8

156 Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer

206 Wet op het financieel toezicht

209 Wet op het financieel toezicht

288 Vrijstellingsregeling Wft

293 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

333 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

333 Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad

346 Tweede Boek. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten

352 Derde Boek. Van regtspleging van onderscheiden aard

357 Vierde Boek. Arbitrage

360 Wet op de rechterlijke organisatie

361 Faillissementswet

363 Wetboek van Strafrecht

363 Eerste Boek. Algemene bepalingen

364 Tweede Boek. Misdrijven

367 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

389 Wegenverkeerswet 1994

393 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

404 Marine insurance 2015

417 Wet bodembescherming

418 Wet natuurbescherming

421 Pensioenwet

453 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

459 Wet inkomstenbelasting 2001

460 Wet inkomstenbelasting 2001

519 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

523 Wet op de loonbelasting 1964

546 Successiewet 1956

555 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

578 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

582 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

592 Sociale verzekeringswetten

592 Wet op de medische keuringen

596 Ziektewet

608 Wet langdurige zorg

610 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

630 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

631 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

632 Algemene nabestaandenwet

638 Algemene Ouderdomswet

643 Verhaalswet ongevallen ambtenaren

645 Trefwoordenregister

Meer Minder

Boekinformatie

Auteurs:
n.v.t.
ISBN:
9789491743788
Omvang:
649 pagina's
Vakgebied:
Bank- en verzekeringswezen
Beschikbaar:
2017
Prijs:
€ 44,95

Wellicht ook interessant voor u

Risico­management

Lizanne Vroom

€ 62,50

Handboek financiële markten

Jac Besuijen en Pieter van Hoeken

€ 63,50

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Coverafbeelding_concept

Vraag de catalogus aan

Bent u geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op uw gemak ons aanbod.

Direct aanvragen