Handboek FFC_Gemeenten en provincies-voorkant
Ondertitel:
Een praktisch handboek voor medewerkers bij gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden
Auteurs:
Timon van Zessen, Peter van den Doel … Meer
Bindwijze:
Paperback
Druk:
4e druk, 2021
ISBN:
9789055163267
Prijs:
€ 49,95
Direct bestellen
Samenvatting:
Bij de gemeentelijke en provinciale financiën en de invulling van de controlfunctie is balans erg belangrijk. Decentralisatie van taken zorgt voor een forse druk op de begroting. Effectieve control vraagt om een organisatie die op diverse terreinen in control is. Het Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provin...

Bij de gemeentelijke en provinciale financiën en de invulling van de controlfunctie is balans erg belangrijk. Decentralisatie van taken zorgt voor een forse druk op de begroting. Effectieve control vraagt om een organisatie die op diverse terreinen in control is. Het Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies verschaft inzicht in de financiën van gemeenten en provincies en diverse aspecten die samenhangen met control.

Het handboek is onontbeerlijk voor (toekomstige) ambtenaren die deskundig zijn op het gebied van financiën en control. Het boek bevat relevante wettelijke regelingen en praktische vertalingen daarvan. Die praktijk blijkt in veel gevallen weerbarstiger te zijn dan de theorie. Dat komt vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en lokaal niveau. Het gaat daarom niet in de eerste plaats om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan. Het gaat dus vooral om het verhaal en de toelichting achter de cijfers.

In deze vierde uitgave wordt ingegaan op de gevolgen van de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), en worden de recente ontwikkelingen op het gebied van planning-en-controldocumenten besproken. Daarnaast is er een goed evenwicht tussen de informatie over beleid, control en financiën. Tot slot wordt er ingegaan op de psychologie van planning en control.

 

Meer Minder

Boekinformatie

Timon van Zessen, Peter van den Doel
ISBN:
9789055163267
Omvang:
458 pagina's
Vakgebied:
Juridisch
Beschikbaar:
September 2021
Prijs:
€ 49,95
Auteurs
Timon van Zessen

Timon van Zessen

Timon van Zessen, bestuurskundige, heeft bij verschillende gemeenten gewerkt op het gebied van concern control, financiën, rekenkamer en griffie. Zo werkt hij ondermeer als beleidscontroller bij de gemeente Gorinchem. Hij werkte daarnaast parttime voor de gemeente Westland op het gebied van het sociaal domein en planning en control. Daarnaast heeft hij in een aantal kleinere gemeenten gewerkt. Hij was enkele jaren lid van de rekenkamer Leudal. Hij is secretaris van de rekenkamercommissie Gorinchem en adjunct griffier a.i. geweest. Per maart 2018 is hij weer raadslid voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam geworden. Daarnaast is hij publicist voor de Bank Nederlandse Gemeenten. Hij heeft in deze hoedanigheid artikelen gepubliceerd over planning en control, dualisme, beleidsindicatoren, vertrouwen versus controle en projectcontrol (Sociaal domein en Ruimte voor de Rivier). Ook is hij parttime docent Onderzoek bij NCOI en Bestuursacademie Nederland.

Peter van den Doel

Peter van den Doel

Peter van den Doel is zijn carrière gestart in het bedrijfsleven. Kort daarna is hij overgestapt naar de publieke sector. Binnen de gemeente Middelharnis heeft hij op de afdeling financiën diverse functies vervuld, waarvan de laatste jaren als hoofd financiën. Momenteel is hij concerncontroller en adviserend directielid bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Namens de Bestuursacademie Nederland geeft hij als parttime docent financiële cursussen. Daarnaast voert hij als gecertificeerd auditor onderzoeken uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. De laatste jaren is hij ook actief bij de ontwikkeling van de verdergaande digitalisering van de planning- en-controlcyclus. Daarnaast ondersteunt hij vanuit zijn eigen adviesbureau organisaties bij de doorontwikkeling van de financiële functie met bijbehorende bedrijfsvoering.

Recensies

Voor de lol zal vrijwel niemand het lezen, het Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Toch voorziet het in een behoefte. Niet voor niets hebben de auteurs besloten een tweede editie uit te brengen. In ruim 400 pagina's zetten ze uiteen wat er komt kijken bij de financiële huishouding van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Het uitbrengen ervan is vooral het gevolg van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en ontwikkelingen op het gebied van planning- en control. Meer aandacht gaat uit naar de controlfunctie, met name op het sociaal domein. Het boek is bedoeld voor zowel financieel deskundige ambtenaren en controllers, als raads- en collegeleden en niet-financieel deskundigen.

'Het blijft een praktijkboek: naast de wettelijke regelingen is er veel aandacht voor de praktijk. Het blijkt dat het volgen van het BBV in de praktijk lastig is, terwijl de achtergrond, de logica en de samenhang tussen het sturings-, rapporterings- en verantwoordings- en realisatieniveau uitstekend in het besluit is weergeven', aldus de auteurs Timon van Zessen, Marco Kramer en Peter van den Doel. Ze hebben geprobeerd samenhang te brengen in de informatie tussen de verschillende decentrale overheden.

'De praktijk blijkt weerbarstiger te zijn dan de theorie, vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en plaatselijk niveau. Het gaat in de eerste plaats niet om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan.' 

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/alles-over-financien-gemeente.9553655.lynkx 

 

Wellicht ook interessant voor u

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen