3D cover_Leiderschapskwaliteiten
Ondertitel:
Zelfbewust ervaren en ontwikkelen
Auteurs:
Gert-Jan Melker, Peter Tack … Meer
Taal:
Nederlands
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
1e druk 2018
ISBN:
9789491743962
Prijs:
€ 56,60
Direct bestellen
Samenvatting:
Leiderschap is een boeiend thema. Ondanks dat er al boekenkasten vol zijn geschreven over leiderschap, is effectief leiderschap nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Goed leiderschap komt te voet en gaat te paard, weten we inmiddels uit ervaring....
Leiderschap is een boeiend thema. Ondanks dat er al boekenkasten vol zijn geschreven over leiderschap, is effectief leiderschap nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Goed leiderschap komt te voet en gaat te paard, weten we inmiddels
uit ervaring.
 
In dit nieuwe boek over leiderschap worden verschillende thema's rondom leiderschap behandeld. Er wordt stilgestaan bij recente theorieën en modellen op het terrein van leiderschap, maar tevens wordt er een uitgebreid overzicht gegeven van de evolutie van leiderschapstheorie. Ook loopbanen, loopbaanankers, het ontwikkelen van een visie, inspirerend communiceren en onbaatzuchtigheid van leiders krijgen de nodige aandacht in het boek.
 
Door het lezen van Leiderschapskwaliteiten wordt u zonder enige twijfel steeds geconfronteerd met uw eigen manier van leidinggeven. Hoe pak ik dat aan? Welke dilemma's ervaar ik? Hoe kan ik me als leider verbeteren en welke mogelijkheden zijn daarvoor? Waarover twijfel ik? En niet onbelangrijk: waarop zou ik me als (aankomend) leider moeten focussen om me blijvend te kunnen ontwikkelen? Het boek biedt hiervoor niet alleen oplossingen, het zet ook aan tot denken: het ontwikkelen van leiderschap vraagt om zelfbewust ervaren én ontwikkelen.
 
Leiderschapskwaliteiten sluit naadloos aan bij het succesvolle boek 'Managementvaardigheden' dat eerder van de hand van dezelfde drie auteurs verscheen.
 
"Dit boek is erg nuttig voor deze tijd waarin leiderschap onder grote druk staat." 
Ben Verwaayen, voorheen bestuursvoorzitter van KPN Telecom, CEO van British Telecom en van Alcatel Lucent en tevens medeoprichter van Keen Venture Partners.

 

Meer Minder

Boekinformatie

Gert-Jan Melker, Peter Tack, Jan Eppink
ISBN:
9789491743962
Omvang:
238 pagina's
Vakgebied:
Management en bedrijfskunde
Beschikbaar:
september 2018
Prijs:
€ 56,60
Auteurs
Gert-Jan_Melker

Gert-Jan Melker

Gert-Jan Melker is als universitair docent verbonden aan de economische faculteit (FEWEB) van de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan het Center for Accounting, Auditing & Control van Nyenrode Business University. Daarnaast is hij docent Management & Organisatie bij IBO Business School in Leusden. Voorheen was hij werkzaam binnen meerdere adviesbureaus op het gebied van kwaliteitszorg, personeelsmanagement en informatiemanagement.

PeterT

Peter Tack

Peter Tack (1947) is civiel ingenieur en bedrijfskundige. Hij is sinds 1991 verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als hoofddocent en programmaleider van het PAO Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen heeft hij vanaf 1995, samen met anderen, onderzoek gedaan en cursussen en trainingen geleid voor een breed spectrum van branche- en beroepsverenigingen. Hij is coauteur van twee boeken op dit terrein en van een groot aantal artikelen in VM, het vaktijdschrift voor professionals van verenigingen (www.vm-online.nl ).

In 2006 is het PAO voortgezet als Academie Voor VerenigingsManagement (www.avvm.nl ), waar Peter nog als gastdocent aan bijdraagt. Bij zijn functiewisseling is hem het erelidmaatschap van VPN toegekend (www.verenigingsprofessional.nl).

Eerder in zijn loopbaan werkte Peter voor een aantal ministeries, bij de Open Universiteit en was hij medeoprichter en managing partner van een adviesbureau.

jan_eppink

Jan Eppink

Jan Eppink studeerde in 1967 af als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na enige functies in het bedrijfsleven trad hij in 1973 in dienst bij de Economische Faculteit van de VU. Naast zijn onderwijs- en onderzoektaken, werkte hij sindsdien voor verschillende adviesbureaus, het laatst bij Boer & Croon. Hij was toezichthouder bij een aantal middelgrote organisaties en vervult die functie nu nog bij Gelre Ziekenhuizen. Jan was bestuurslid van verschillende nationale en international verenigingen op het gebied van strategisch management en was lange tijd  lid van de redactieraad  van Long Range Planning en van Strategic Management Journal. Hij gaf in veel landen lezingen en publiceerde meer dan 70 artikelen en hoofdstukken in (inter)nationale tijdschriften en boeken. Bij Concept verscheen Bouwstenen van management en organisatie dat hij samen met Gert-Jan Melker en Peter Tack schreef.

Recensies

Recensie

Door: Han van der Pool (Managementboek)

Leiderschapskwaliteiten - 'Gedegen opgezet en kan zo wel nog een tijdje mee'

Het thema leiderschap blijft een intrigerend fenomeen waar veel over wordt gepubliceerd. Goed leiderschap wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van een organisatie. Het is bepalend voor de economische performance van een bedrijf.

Talentmanagement en Management Development leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leiderschap en daarmee aan de continuiteit van een bedrijf. Iedereen weet dat 'leiderschap' belangrijk is, maar vaak kunnen wij er niet precies een vinger op leggen wat het inhoudt. In de praktijk worden de begrippen 'leiderschap', 'leidinggeven' en 'management' regelmatig door elkaar gebruikt.

De auteurs van 'leiderschapskwaliteiten'zetten het verschil op een duidelijke manier op een rijtje. Over het algemeen kan worden gesteld dat 'leiderschapsgedrag' verwacht mag worden van managers aan de top van der organisatie en dat de managementvaardigheden verwacht mogen worden van de middenkaderfuncties. De managementvaardigheden richten zich veelal op het implementeren en doelmatig doorvoeren van veranderingen in de organisatie. In het boek worden veel bekende theorieën en modellen inzichtelijk behandeld. De theorie wordt verduidelijkt met heldere voorbeelden uit de praktijk. Veel organisaties hebben competentieprofielen ontwikkeld om goede leiders te identificeren en verder te ontwikkelen. Deze competentiesets zijn gebaseerd op de belangrijkste taakelementen en vertalen deze elementen naar vereiste kennis, motivatie en gedragingen van de leidinggevenden.

Het boek geeft ook een goed overzicht van de evolutie van leiderschapstheorie. Zo wordt de Shell compentiematrix met daarin de zes loopbaanfasen helder beschreven en komen de loopbaanankers van Schein uitvoerig aan bod. Ik vind de bijdrage van de VU-vakgroep Servant-Leadership (SL) het bestuderen waard. De cultuurdimensies zoals die gebruikt worden door Fons Trompenaars zijn inzichtelijk vertaald naar de zeven dilemma's waar moderne leiders dagelijks mee worstelen. Hiermee wordt de leiderschapstheorie in een internationale context geplaatst. Globalisatie, continue groei van het bedrijf, omgaan met steeds nieuwe technologieën vragen steeds om nieuwe vaardigheden. Het boek Leiderschapskwaliteiten sluit naadloos aan bij het succesvolle boek Managementvaardigheden dat eerder van de hand van dezelfde drie auteurs verscheen. Alle auteurs zijn verbonden aan de School of Business Economics (SBE) voorheen de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik heb het boek met plezier gelezen en vind het boek behulpzaam voor trainers, adviseurs en talent managers. Hippe termen uit de meest recente management literatuur zoals, Agile, SCRUM en Tribal leadership komen in de index niet voor. Leiderschapskwaliteiten is gedegen opgezet en kan zo wel nog een tijdje mee.

 

Wellicht ook interessant voor u

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Vraag de catalogus aan

 

 Bent u geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op uw gemak ons aanbod.

Direct aanvragen