managementvaardigheden_def
Ondertitel:
Zelfbewust aansturen en samenwerken
Auteurs:
Peter Tack, Jan Eppink … Meer
Taal:
Nederlands
Bindwijze:
Gebonden
Druk:
3e druk 2019
ISBN:
9789491743948
Prijs:
€ 56,60
Direct bestellen
Samenvatting:
Dit boek is bedoeld voor mensen die manager willen worden of dat al zijn en daarin willen doorgroeien. Het is een leerboek dat ook te gebruiken is als naslagwerk.   Een manager is iemand die niet tot morgen uitstelt wat hij of zij vandaag door een ande...
Dit boek is bedoeld voor mensen die manager willen worden of dat al zijn en daarin willen doorgroeien. Het is een leerboek dat ook te gebruiken is als naslagwerk.
 
Een manager is iemand die niet tot morgen uitstelt wat hij of zij vandaag door een ander kan laten doen. Deze typering had ook de ondertitel van dit boek kunnen zijn maar hierin zit ook een angel: het gevaar dat je als manager anderen vooral ziet als een middel om jouw doel te bereiken. 'Aansturen' kan dan doorschieten in opjagen. De basis voor een goede relatie met medewerkers is jezelf bewust zijn van je sterke en zwakke kanten als manager.
 
Onthoud: alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Samenwerken gaat niet vanzelf. Een hecht team vormen betekent investeren en conflicten zijn hierbij onvermijdelijk. Belangrijk is het verschil in kwaliteit tussen mensen te erkennen en daar goed gebruik van te maken.
 
Als manager moet je een zeker overwicht hebben. Dat noemen we 'gezag', iets dat jouw baas je niet kan geven, maar dat je bij je medewerkers moet zien te verdienen. Hoe je dat doet, daar geven we aanwijzingen voor.
Daarnaast moet je kunnen inspelen op wat zich onverwacht voordoet en alle plannen in de war gooit. Dat heet 'flexibel leidinggeven'. Het draait steeds om de balans tussen beheersen en loslaten enerzijds en doelgericht ondernemen en mensgericht zorgen anderzijds.
 
We geven je in dit boek tips voor hoe je dit alles voor elkaar krijgt. Dus wil jij weten hoe je je als manager kunt blijven ontwikkelen? Met dit boek zet je de eerste stap!
 

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1. Inleiding

 

Deel I Beginselen

2. JIJ

3. Jij en de ander

4. Jij en de anderen

5. Jij in je werkomgeving

 

Deel II Uitwerkingen

6. De manager aan het werk

7. Specifieke toepassingen

8. Specifieke vaardigheden

9. Management development

 

Index

Meer Minder

Boekinformatie

Peter Tack, Jan Eppink, Gert-Jan Melker
ISBN:
9789491743948
Vakgebied:
Management en bedrijfskunde
Beschikbaar:
2019
Prijs:
€ 56,60
Auteurs
PeterT

Peter Tack

Peter Tack (1947) is civiel ingenieur en bedrijfskundige. Hij is sinds 1991 verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als hoofddocent en programmaleider van het PAO Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen heeft hij vanaf 1995, samen met anderen, onderzoek gedaan en cursussen en trainingen geleid voor een breed spectrum van branche- en beroepsverenigingen. Hij is coauteur van twee boeken op dit terrein en van een groot aantal artikelen in VM, het vaktijdschrift voor professionals van verenigingen (www.vm-online.nl ).

In 2006 is het PAO voortgezet als Academie Voor VerenigingsManagement (www.avvm.nl ), waar Peter nog als gastdocent aan bijdraagt. Bij zijn functiewisseling is hem het erelidmaatschap van VPN toegekend (www.verenigingsprofessional.nl).

Eerder in zijn loopbaan werkte Peter voor een aantal ministeries, bij de Open Universiteit en was hij medeoprichter en managing partner van een adviesbureau.

jan_eppink

Jan Eppink

Jan Eppink studeerde in 1967 af als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na enige functies in het bedrijfsleven trad hij in 1973 in dienst bij de Economische Faculteit van de VU. Naast zijn onderwijs- en onderzoektaken, werkte hij sindsdien voor verschillende adviesbureaus, het laatst bij Boer & Croon. Hij was toezichthouder bij een aantal middelgrote organisaties en vervult die functie nu nog bij Gelre Ziekenhuizen. Jan was bestuurslid van verschillende nationale en international verenigingen op het gebied van strategisch management en was lange tijd  lid van de redactieraad  van Long Range Planning en van Strategic Management Journal. Hij gaf in veel landen lezingen en publiceerde meer dan 70 artikelen en hoofdstukken in (inter)nationale tijdschriften en boeken. Bij Concept verscheen Bouwstenen van management en organisatie dat hij samen met Gert-Jan Melker en Peter Tack schreef.

Gert-Jan_Melker

Gert-Jan Melker

Gert-Jan Melker is als universitair docent verbonden aan de economische faculteit (FEWEB) van de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan het Center for Accounting, Auditing & Control van Nyenrode Business University. Daarnaast is hij docent Management & Organisatie bij IBO Business School in Leusden. Voorheen was hij werkzaam binnen meerdere adviesbureaus op het gebied van kwaliteitszorg, personeelsmanagement en informatiemanagement.

Aanvullend

Voor aanvullend materiaal kunt u een e-mail sturen naar info@conceptuitgeefgroep.nl

Recensies

Recensie

Door: Bert Peene (Managementboek)

Zelfbewustzijn als basis voor effectief leiderschap

Leidinggeven is een vak apart, maar wie ervoor kiest door te groeien naar een managementfunctie kan in ieder geval gebruik maken van een rijk gevulde bibliotheek vol meer en minder gezaghebbende publicaties. Het lemma 'leiderschap' op bijvoorbeeld www.managementboek.nl telt maar liefst een kleine vijfduizend titels. Dan mag het toch niet moeilijk zijn als leidinggevende in spé een adequate kennisbasis op te bouwen.

Toch lijkt dat tegen te vallen. 'Hét praktische boek voor resultaat- en mensgerichte managers. Een boek dat je daadwerkelijk helpt om met meer effect en dus meer plezier te gaan leidinggeven. In onze trainingen en gesprekken met leidinggevenden misten we zo'n boek,' valt ergens in die enorme berg managementliteratuur te lezen (Kraal en Smid 2013).  Zo'n boek zou een naslagwerk met zowel praktische handvatten als theoretische achtergrond moeten zijn. Als dat er niet is, kun je besluiten het zelf maar te schrijven.

Of dat ook de aanleiding is geweest tot het verschijnen van Managementvaardigheden ('Zelfbewust aansturen en samenwerken') van Peter Tack, Jan Eppink en Gert-Jan Melker weet ik niet, maar het komt vast in buurt. Van alles wat de beginnende manager ter beschikking staat, zal een (groot) deel te beperkt van opzet zijn, te Amerikaans misschien of anderszins ingestoken vanuit een perspectief dat de auteur(s) in kwestie niet welgevallig is.

Mogelijk ligt dat laatste (mede) ten grondslag aan het boek van Tack et al. Zij hebben er namelijk voor gekozen, nadrukkelijker dan andere handboekschrijvers dat doen, authenticiteit als uitgangspunt te kiezen. 'Uw verhouding tot anderen is […] waar het om draait,' houden zij de lezer in de inleiding van hun boek voor. 'De basis daarvan is allereerst jezelf kennen in je sterke en zwakke kanten, vervolgens een goede werkrelatie met een ander kunnen aangaan, vaardig omgaan met een heel team en je "als een vis in het water" thuis voelen in een organisatie.' Anders gezegd: goed management begint met zelfbewustzijn en verwondering.

Dat verklaar waarom de lezer in de eerste hoofdstukken kennismaakt met het Big Five-model en Kernkwadrant van Daniel Ofman. Dat zijn immers gerenommeerde modellen die helpen een antwoord te geven op vragen als 'wie ben ik' en 'wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?' Vervolgens wordt het thema 'authenticiteit' geïntroduceerd. Volgens Michael Kernis en Brian Goldman, die als bron fungeren, is authenticiteit 'de mate waarin iemand onbelemmerd zichzelf is in zijn of haar dagelijkse leven'. Dat klinkt misschien behoorlijk egocentrisch, maar volgens beide sociaalpsychologen houdt de definitie de erkenning in dat ieder ander mens ook zichzelf is. Daarmee is authenticiteit niet een vaststaande individuele eigenschap van jezelf, maar het resultaat van een wederzijds proces tussen jou en de ander; vele anderen zelfs. Zo bezien is het niet meer dan logisch dat het eerste deel van Managementvaardigheden vervolgt met hoofdstukken over 'jij en de ander', 'jij en de anderen' en 'jij in je werkomgeving'.

In deel 2 komen de bekende specifieke managementvaardigheden aan bod; de bekwaamheden die nodig zijn om als manager te werken dus. De auteurs gaan in op rollen en stijlen van management, uiteenlopende toepassingsgebieden en specifieke vaardigheden. De bekende kost uit de managementliteratuur, kortom. Het laatste hoofdstuk gaat over management development.

In hoeverre de auteurs van dit boek erin geslaagd zijn 'hét praktische boek voor resultaat- en mensgerichte managers' te schrijven, moet de lezer zelf maar beoordelen. Wat mij betreft - maar ik heb geen leidinggevende ambities - biedt het in ieder geval een uitstekende mix van theorie en praktijk, en heeft het niet alleen een prima didactische waarde maar kan het even goed als naslagwerk fungeren voor de manager die het gevoel heeft dat leiding geven beter kan maar even niet weet hoe. Aan praktische handvatten namelijk geen gebrek. Ieder hoofdstuk opent met een casus, dan volgt de kernstof, vervolgens de theorie (rijk geïllustreerd met voorbeelden uit de BV Nederland), waarna enkele praktijkopdrachten en een extra casus fungeren als uitsmijter. Een uitgebreide literatuurlijst is er voor wie bij een bepaald onderwerp (nog) meer diepgang zoekt. Wat mij betreft kan dit boek als verplicht worden voorgeschreven voor iedere managementopleiding die haar studenten een stevige basis belooft.

=====

Recensie

Door: NBD Biblion, C.M. Manni

Het functioneren van de manager ten opzichte van anderen staat centraal. Het is bedoeld voor mensen die manager willen worden, dat al zijn of dat beter willen gaan doen. Het is een boek om jezelf te leren kennen en jezelf in relatie tot andere individuen, groepen of een hele organisatie. Dit is ook de opbouw van het eerste deel over de beginselen van het functioneren.

Het tweede deel behandelt vaardigheden ofwel bekwaamheden die nodig zijn om als manager te werken. Daarbij gaat het om algemene vaardigheden zoals stijlen van management en om specifieke vaardigheden zoals project- en innovatiemanagement. Afsluitend is er aandacht voor management development: hoe kun je als manager groeien in je vak?

De negen hoofdstukken hebben eenzelfde opbouw, met een korte samenvatting van de stof, een verdieping van de stof met toelichtende intermezzo's en afsluitend enkele opdrachten (voorzien van antwoorden). Bevat een literatuuropgave. Een boek dat een veelheid aan onderwerpen op compacte maar plezierig lezende wijze weet te behandelen. Geschikt voor zelfstudie en in hogere beroepsopleidingen. 

 

Wellicht ook interessant voor u

Leiderschaps­kwaliteiten

Gert-Jan Melker

€ 56,60

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Vraag de catalogus aan

 

 Bent u geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op uw gemak ons aanbod.

Direct aanvragen