3D_OVIP
Auteurs:
Mandy van der Velde, Lisette Munneke … Meer
Bindwijze:
Paperback
Druk:
1ste, 2020
ISBN:
9789055163335
Prijs:
€ 44,95
Direct bestellen
Samenvatting:
Onderzoekend vermogen is voor (aankomend) hbo-professionals van cruciaal belang om hun beroepsopleiding met succes te kunnen afronden en te kunnen functioneren als wendbare professional. Dit begrip wordt echter door verschillende experts regelmatig anders uitgelegd en dat zorgt voor verwarring. Onderzoekend vermogen in de prakti...

Onderzoekend vermogen is voor (aankomend) hbo-professionals van cruciaal belang om hun beroepsopleiding met succes te kunnen afronden en te kunnen functioneren als wendbare professional. Dit begrip wordt echter door verschillende experts regelmatig anders uitgelegd en dat zorgt voor verwarring. Onderzoekend vermogen in de praktijk biedt hierin houvast.

Dit boek, gebaseerd op de nieuwste inzichten en met concrete voorbeelden uit verschillende vakgebieden, geeft voor het eerst een compleet overzicht van het begrip ‘onderzoekend vermogen’. Er wordt integraal ingegaan op de drie elementen van onderzoekend vermogen:

1.  Eerst goed verdiepen in de vraag of het probleem;

2.  Dan kritisch bestuderen wat anderen hebben gevonden;

3.  En daarna als het relevant en nodig is zelf onderzoek doen.

Deze drie centrale componenten worden op overzichtelijke en concrete wijze met elkaar verbonden. Het boek biedt op deze manier houvast bij het toepassen van onderzoekend vermogen om tot beroepsproducten te komen, zowel in de context van een beroepsopleiding als in de praktijk.

Kortom, Onderzoekend vermogen in de praktijk is een uitermate geschikt boek voor aankomende hbo-professionals uit elk vakgebied!

Meer Minder

Boekinformatie

Mandy van der Velde, Lisette Munneke, Paul Jansen, Josje Dikkers
ISBN:
9789055163335
Omvang:
278 pagina's
Vakgebied:
Onderzoek
Beschikbaar:
E-book ISBN: 9789055163205
Prijs:
€ 44,95
Auteurs
M vd Velde

Mandy van der Velde

Prof. dr. Mandy van der Velde is afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsychologe aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is gepromoveerd aan de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna was zij verbonden aan de Faculteit der Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2002 is zij werkzaam als UHD bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Per 1 november 2007 is zij benoemd tot Bz. Hoogleraar "Management van Veranderingsprocessen in Grote Organisaties" vanwege het Utrechts Universiteitsfonds. 

Lisette Munneke

Lisette Munneke

Dr. Lisette Munneke studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2008 op de ondersteuning van leren argumenteren met online samenwerkingstools. Ze werkte daarna tien jaar als lerarenopleider bij de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht. Sinds 2013 is ze als onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bij dezelfde hogeschool. Haar expertise is de rol van onderzoekend vermogen in beroepsprocessen en de ontwikkeling hiervan bij hbo-studenten

Paul Jansen 2009

Paul Jansen

Prof.dr. Paul G.W. Jansen, hoogleraar Bedrijfspsychologie, Faculteit Econo­mische Wetenschappen en Bedrijfskunde, VU Amsterdam. Studeerde cum laude Mathematische Psycho­logie, Katho­lieke Universiteit Nijme­gen. Werkzaam bij Ministe­rie van Binnenlandse zaken, Rijks Psy­cholo­gische Diens­t, en PTT/KPN. Van 1995-2001 in deeltijd directeur 'Limperg Instituut': Interuniversitair Onderzoeksinstituut voor Accountancy. Bestuurslid van het 'HRM Network NL'. Sedert 2001 programmadirecteur Masteropleiding Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam. Onderwijs, onderzoek en advisering op het gebied van management development, loopbanen, assessment centers, 360-graden feedback en prestatiemanagement (bijv. beoordelen en belonen).

Josje Dikkers klein

Josje Dikkers

Dr. Josje Dikkers is docent en onderzoeker Human Resource Management aan de Hogeschool Utrecht. Ze studeerde in 2001 af aan Tilburg University in Arbeids- en Organisatiepsychologie en promoveerde op hetzelfde gebied in 2008 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tussen 2005 en 2011 werkte Josje aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksinteresses liggen op het vlak van Arbeid & Gezondheid en - wat specifieker - op de interactie tussen werk en privéleven, de arbeidsparticipatie van vrouwen en humor op de werkvloer.

Aanvullend

‘Onderzoekend vermogen is voor de professional van cruciaal belang’

In een interview met Managementboek vertellen twee van de vier auteurs, Mandy Van Der Velde en Lisette Munneke, waarom onderzoekend vermogen volgens hen een sleutel is voor de ontwikkeling en verbetering van beroepsproducten:

“We hopen dat studenten met de visie op onderzoekend vermogen zoals die in de afgelopen jaren binnen het hbo ontwikkeld is, onderzoek ten dienste van het praktijkproces, de relevantie van onderzoek voor hun eigen beroep goed gaan zien.”

Lees het volledige interview hier

__________________________________________________

Moeten we de hbo-scriptie niet afschaffen?

Onderzoekend vermogen is ontzettend belangrijk voor HBO-professionals. Maar hierbij draait het niet om die HBO-scriptie, stelt Lisette Munneke, co-auteur van Onderzoekend Vermogen in de Praktijk. Aan de Nationale Onderwijsgids vertelt ze dat er genoeg andere manieren zijn om onderzoekend vermogen te toetsen. “Het eindproduct zou moeten toetsen: zijn studenten klaar voor dat beroep?”

Lees het volledige artikel hier

Recensies

Professionals bestuderen kritisch de praktijk en doen waar nodig praktijkgericht onderzoek

Bron: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 16 maart 2021

"In de voorgaande besprekingen werden we meegenomen in de wereld van professionals werkzaam in het jeugddomein. Centraal stonden kritische professionals die samen met onderzoekers hun praktijken bestudeerden en waar nodig onderzoek dedenIn de voorgaande besprekingen werden we meegenomen in de wereld van professionals werkzaam in het jeugddomein. Centraal stonden kritische professionals die samen met onderzoekers hun praktijken bestudeerden en waar nodig onderzoek deden.

In het boek Onderzoekend vermogen in de praktijk (2020) beschrijven Van der Velde, Munneke, Jansen en Dikkers hoe (aankomend) professionals anno 2021 hier vorm aan kunnen geven in hun praktijk. Zonder uitgebreid in te gaan op de bestaande debatten over fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek en de rol daarvan in de professionele praktijk wordt een compleet én concreet overzicht geboden van wat onderzoekend vermogen zou kunnen zijn en hoe dat kan worden ingezet. Steeds weer wordt de praktijk centraal gezet en de link gemaakt met de beroepsproducten die de professional ontwikkelt in die praktijk. Doelgroep van het boek zijn (aankomend) professionals."

Lees de volledige recensie hier

___________________________________________________________________________

Overtuigende visie op onderzoek

Bron: Th&ma Hoger Onderwijs, 2021-1

Onderzoekend vermogen in de praktijk richt zich op 'aankomende hbo-professionals uit elk vakgebied'. Omdat je onderzoekend vermogen altijd in een bepaald vakdomein opbouwt is de uitdaging dus om voorbeelden en toepassingen te kiezen uit een ruime waaier van disciplines. Daar zijn de auteurs uitstekend in geslaagd, met casussen uit bijvoorbeeld horeca en gezondheiszorg, accountancy en onderwijs, management en werktuigbouwkunde. Onder meer door een terugkerend accent op duurzame ontwikkeling doen de gekozen voorbeelden aangenaam hedendaags aan. [...]

Niet alleen de toon maar ook de hele opzet van het boek is didactisch bijzonder sterk. Bij elk van de drie delen hoort een korte samenvatting die als leeswijzer dienstdoet. De auteurs hebben voorbeelden, oefeningen en in het derde deel ook een aantal paragrafen met technische instructies van de hoofdtekst onderscheiden door steunkleuren en kaders. Ze sluiten elk hoofdstuk af met een beknopte literatuuropgave die als verantwoording fungeert en tegelijk een eerste oriëntatie biedt op actuele publicaties over de behandelde onderwerpen. Een handig trefwoordenregister vergroot de bruikbaarheid van het boek nog. 

Lees de volledige recensie hier

Wellicht ook interessant voor u

Applied research

Paul Jansen

€ 43,95

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen