Wet op vaste boekenprijs blijft behouden, evaluatie over vier jaar

06 februari 2015

Vandaag heeft de minister Bussemaker van OCW namens het Kabinet de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In haar brief stelt de minister voor de wet te continueren en deze over vier jaar opnieuw te evalueren. Zij volgt daarmee de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur.

Aan de voortzetting van de Wvbp verbindt zij een aantal voorwaarden:

Ten eerste moet er een onderzoek komen naar de interne kruissubsidiëring bij uitgevers en boekhandels tussen courante en minder courante titels. De Wvbp biedt de financiële ruimte voor deze kruissubsidiëring, waardoor een breed en divers boekenaanbod mogelijk is. Het onderzoek moet zorgen voor een betere empirische onderbouwing van de beoogde effecten van de vaste boekenprijs.

Alle belanghebbenden in het boekenvak, de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB), het Nederlands Letterenfonds, de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Koninklijke Boekverkopersbond (Kbb) en de CPNB, moeten samen aan innovatie werken en de kennis over de ontwikkelingen in het boekenvak versterken.

De KVB neemt de rol van expertise/innovatiecentrum op zich. De KVB heeft toegezegd op korte termijn een innovatieagenda op te stellen en voor financiering te zorgen in nauwe samenwerking en overleg met partijen uit het boekenvak.

De minister is bereid tot een financiële bijdrage in de kosten van het innovatiecentrum, mits daar een substantiële investering van het vak zelf tegenover staat. Het stimuleren en bevorderen van de leescultuur is voor haar wezenlijk. Zij belooft de Kamer in het voorjaar van 2015 een brief over een integrale aanpak van laaggeletterdheid/leesbevordering.

Bij de laatste wetswijziging is de evaluatietermijn van de Wet op de vaste boekenprijs op verzoek van de Tweede Kamer verkort van vijf naar vier jaar. Gezien de snelheid en impact van de ontwikkelingen belooft zij de Kamer na twee jaar tussentijds informeren. Zo wil zij door aanvullend onderzoek meer inzicht krijgen in de werking van de wet, de ontwikkelingen in het boekenvak en de innovatieagenda van de sector. Mede daarom steunt de minister de oprichting van een Kennis - en Innovatiecentrum bij de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen