Verwacht: nieuw boek over innovatie in de zorg

15 maart 2021

Het boek ‘Integratie van nieuwe zorg’ vertelt HBO’ers in de praktijk en specifiek studenten HBO in Zorg en Welzijn alles over hoe je kunt innoveren in de zorg. Het gaat om kennis die voorbij het dominante huidige lineaire denken gaat, waarvan steeds duidelijker wordt dat het onvoldoende aansluit bij de veranderende praktijk van Zorg en Welzijn. Het nieuwe boek geeft de handvatten om in het innoveren complexiteit te omarmen en daarmee de effectiviteit van innovaties in verschillende contexten te vergroten. Het perspectief en de rol van de (aankomende) zorgprofessional dient steeds als uitgangspunt, waarbij een kijkje over de grenzen van het eigen vakgebied wordt geboden. 

Innovatie in Zorg en Welzijn? 
Je kunt een proces in de zorg en/of welzijn verbeteren door reeds bestaande technologie in te zetten, of juist door nieuwe ideeën toe te passen of verschillende mogelijkheden te combineren. Als je het over innovatie hebt, hoef je niet alleen aan big data en robots te denken. Zorg- en welzijnsinstellingen die zich inzetten om hun dienstverlening te verbeteren zijn ook innovatief. Systemen kunnen vervangen worden en factoren die afleiden van goede zorg kun je weglaten. Denk aan managementlagen en administratieve taken. 

Innovatie in Zorg en Welzijn Nederland
Waarom is innovatie in Zorg en Welzijn belangrijk? In grote lijnen zijn er een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat vernieuwing in de gezondheidszorg nodig is:

  1. Steeds complexer wordende zorg- en welzijnsvragen van burgers;
  2. Groeiend tekort aan personeel;
  3. Assertieve en beter geïnformeerde patiënten;
  4. Toenemende levensverwachting;
  5. Tekort aan financiële middelen;
  6. Technologische ontwikkelingen;
  7. Betere gezondheidszorg.

Deze ontwikkelingen hangen met elkaar samen. Door de toenemende levensverwachting hebben mensen bijvoorbeeld langer zorg- en welzijnsservices nodig (ontwikkeling #4). Om aan al deze mensen goede zorg te verlenen (en voor een langere tijd, aangezien ze gemiddeld gezien ouder worden) is er meer personeel nodig (ontwikkeling #2). Een heel belangrijke ontwikkeling is de toename in complexiteit van de zorg- en/of welzijnsvraag, waardoor er meer vraag is naar persoonsgerichte zorg- en welzijnsservices (ontwikkeling #1). Doordat mensen langer zorg nodig hebben, vallen de zorgkosten hoger uit (ontwikkeling #5).Verder zijn patiënten steeds beter geïnformeerd door informatie op internet en sociale media (ontwikkeling #3). Zo blijkt 70% van de patiënten voorafgaand aan een afspraak met de huisarts online alvast op zoek te gaan naar informatie. Met innovaties in Zorg en Welzijn wordt de zorg slimmer, doelgerichter en efficiënter, waardoor er sprake is van meer preventieve zorg (voorkomen van zorgvraag). Daarnaast maken innovaties Zorg en Welzijn op maat mogelijk.

Wil je meer weten over het aankomende boek ‘Integratie van nieuwe zorg’? Houd dan onze website en LinkedInpagina in de gaten.

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen